1. Trường tiểu học Tân Thành B2 – huyện Tân Hồng – tỉnh Đồng Tháp              CẤU TỔ CHỨC
  TT Họ  và tên giáo viên

  Năm

  sinh

  Chức

  vụ

  Kiêm nhiệm Số điện thoại Email
  1 Đỗ Văn Bàng 1973 Hiệu trưởng Bí thư chi bộ 0906360099 dobang73@gmail.com
  2 Bùi Ngọc Tuấn 1979 Phó hiệu trưởng Phó bí thư chi bộ 01235323808 tuannhung79@gmail.com

   

   

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN

  TT Họ và tên giáo viên

  Năm

  sinh

  Phụ trách lớp Kiêm nhiệm Số điện thoại Email
  1 Nguyễn Thị Mỹ 1980 2A 01669300036 myphi119@gmail.com
  2 Trần Thị Tuyết Nhung 1980 1A  Tổ phó 01226824700 tuyetnhung.ttb2@gmail.com
  3 Lê Thị Ngọc Huệ 1979 1C 01639140296 huettb2@gmail.com
  4 Bùi Minh Vương 1990 MT Tổ phó 0979954732 vuongminhart@gmail.com
  5 Đặng Văn Ngọc 1989 TD 0122455337 phuongthengoc198987@gmail.com
  6 Phan Thị Ngọc Huyền 1989 AN 01686993206 ngochuyen888@gmail.com
  7 Võ Thị Thu An 1994 NN 01667404242 vothithuan.dhsanh12@gmail.com
  8 Trần Tiến Cường 1972 3B Tổ trưởng 1+2+3 0942825823 trantiencuongttb2@gmail.com
  9 Trương Thành Thới 1977 ÂN 01666461504 phuongphuongthethe1977@gmail.com
  10 Lê Kim Phượng 1973 2C 0939678340
  11 Trương Minh Phụng 1977 3A 0946756676 phungttb2@gmail.com
  12 Phan Đức Đông 1970 3C  0977070652 ducdongttb2@gmail.com
  13 Lê Tấn Công 1983 TPT 0907301567 tancong.pgd.tanhong@gmail.com
  14 Võ Thị Bạch Tuyết 1987 TVTB 01224599861 bachtuyetvo1987@gmail.com
  15 Nguyễn Thiện Nhân 1973 4B Tổ trưởng 4+5 01237925725 thiennhan1313@gmail.com
  16 Trần Thị Thúy Vân 1981 5A 01674441574 thuyvan1981b2@gmail.com
  17 Lê Văn Hồng 1979 4C 01682665762 vanhongtanhong@gmail.com
  18 Nguyễn Văn Hải 1973 4A 01233119293 vanhaitanthanhb2@gmail.com
  19 Võ Thị Hạnh 1978 5B Tổ phó 01214990278 vothihanhttb2@gmail.com
  20 Nguyễn Văn Hùng 1969 5C 0939678322 congdoanb2@gmail.com
  21 Bùi Thị Cẩm Thu 1984 TQYT 0907270455 bcamthu@gmail.com
  22 Nguyễn Xuân Toàn 1988 KTVT Tổ trưởng tổ văn phòng 01693511770 ktxuantoan2013@gmail.com
  23 Mai Văn Nhuận BV 01682653334