THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOI LỚP 1 VÀ LỚP 2 NĂM HỌC 2021 -2022

Tên file: 414_QD-UBND-HC_02042021-signed-1.pdf
Tải về

Thực hiện theo quyết định số 414/ QĐ – UBND- HC ngày 02 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 -2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( có quyết định và danh mục Sách giáo khoa kèm theo)

Trường TH Tân Thành B2 thông báo đến toàn thể Giáo viên – Phụ huynh học sinh của trường biết và thực hiện.

Trân trọng!