hinh truong

[711/PGDĐT – 17/05/2023] Công văn báo cáo tình hình quản lý vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Hồng

[321/NV – 08/05/2023] V/v rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

[632/PGDĐT – 04/05/2023] Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh

[622/PGDĐT – 28/04/2023] hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì II, đánh giá học sinh và công tác cuối năm đối với cấp Tiểu học, năm học 2022-2023

[612/PGDĐT – 26/04/2023] Tăng cường thực hiện tiêm ngừa vắc xin phòng, chống dịch COVID-19

[590/PGDĐT – 24/04/2023] Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthtanthanhb2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthtanthanhb2 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay